Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen

05830: Statsgjelden. Kvartalsvise tall (mill. kr) 1965K4 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965K4 , 1966K1 , 1966K2 ,

Valgt 1 av totalt 224

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Statsgjelden i alt , ¬ Statsgjeld i utenlandsk valuta , ¬ Statsgjeld i norske kroner i alt ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statens garantiansvar i 4. kvartal oppdateres samtidig med tall for 1. kvartal påfølgende år.

finansobjekt

¬¬ Statsobligasjoner

Inklusive premieobligasjoner og spareobligasjoner t.o.m. 1994. Forfalte, ikke innløste obligasjoner er ikke inkludert. Pr. 31.12.1997 utgjorde disse om lag 40 mill. kr.

¬¬ Statssertifikater

Inklusive statskasseveksler t.o.m 1995.

¬¬ Langsiktige kontolån

Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006.

kvartal

2009K2

2009K2 Tabellen ble oppdatert oppdatert 25.08.09.