Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen

05830: Statsgjelden. Kvartalsvise tall (mill. kr) 1965K4 - 2020K2

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
finansobjekt

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965K4 , 1966K1 , 1966K2 ,

Valgt 1 av totalt 219

finansobjekt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Statsgjelden i alt , ¬ Statsgjeld i utenlandsk valuta , ¬ Statsgjeld i norske kroner i alt ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statens garantiansvar i 4. kvartal oppdateres samtidig med tall for 1. kvartal påfølgende år.
finansobjekt
¬¬ Statsobligasjoner
Inklusive premieobligasjoner og spareobligasjoner t.o.m. 1994. Forfalte, ikke innløste obligasjoner er ikke inkludert. Pr. 31.12.1997 utgjorde disse om lag 40 mill. kr.
¬¬ Statssertifikater
Inklusive statskasseveksler t.o.m 1995.
¬¬ Langsiktige kontolån
Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006.
kvartal
2009K2
2009K2 Tabellen ble oppdatert oppdatert 25.08.09.

Brukerveiledning for statistikkbanken