Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05830: Statsgjelden. Kvartalsvise tall (mill. kr) 1965K4 - 2023K4

Jostein Birkelund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 655
12.03.2024 08:00
Balanse:
mill. kr
Balanse:
Utgangen av kvartalet
Balanse:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965K4 , 1966K1 , 1966K2 ,

Valgt 1 av totalt 233

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Statsgjelden i alt , ¬ Statsgjeld i utenlandsk valuta , ¬ Statsgjeld i norske kroner i alt ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statens garantiansvar i 4. kvartal oppdateres samtidig med tall for 1. kvartal påfølgende år.

finansobjekt

¬¬ Statsobligasjoner

Inklusive premieobligasjoner og spareobligasjoner t.o.m. 1994. Forfalte, ikke innløste obligasjoner er ikke inkludert. Pr. 31.12.1997 utgjorde disse om lag 40 mill. kr.

¬¬ Statssertifikater

Inklusive statskasseveksler t.o.m 1995.

¬¬ Langsiktige kontolån

Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006.