Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen
05830: Statsgjelden. Kvartalsvise tall (mill. kr) 1965K4 - 2020K2
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
Utgangen av kvartalet
Pristype
Balanse:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
finansobjekt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 219 Valgte 1

finansobjekt

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statens garantiansvar i 4. kvartal oppdateres samtidig med tall for 1. kvartal påfølgende år.
finansobjekt
¬¬ Statsobligasjoner
Inklusive premieobligasjoner og spareobligasjoner t.o.m. 1994. Forfalte, ikke innløste obligasjoner er ikke inkludert. Pr. 31.12.1997 utgjorde disse om lag 40 mill. kr.
¬¬ Statssertifikater
Inklusive statskasseveksler t.o.m 1995.
¬¬ Langsiktige kontolån
Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006.
kvartal
2009K2
2009K2 Tabellen ble oppdatert oppdatert 25.08.09.

Brukerveiledning for statistikkbanken