Konsumprisindeksen

Til toppen
05825: Utgåtte representantvarer (matvarer) (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2004
Sist endret
10.11.2005
Kontakt
Ragnhild K. Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 361
rjn@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeks:
indeks
Basisperiode
Konsumprisindeks:
1998
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
konsumgruppe
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

konsumgruppe
Må velges *

Totalt 109 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken