Prisindeks for nye flerbolighus (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05823: Nye flerbolighus, prisindeks (avslutta serie) 2000H1 - 2008H1

Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
Arild Thomassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5427
25.08.2008 10:00
Indeks:
indeks
Indeks:
Slutten av halvåret
Indeks:
2000
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000H1 , 2000H2 , 2001H1 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeksen er basert på data fra Husbanken. Måletidspunktet er det halvåret lånesøknaden er godkjent av Husbanken, i gjennomsnitt før eller ved byggestart. Tidsserien ble revidert i forbindelse med publiseringen av 1. halvår 2006.