Prisindeks for nye flerbolighus (opphørt)

05823: Nye flerbolighus, prisindeks (avslutta serie) 2000H1 - 2008H1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 3 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.08.2008
Kontakt
Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Arild Thomassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5427
art@ssb.no

Måleenhet
Indeks:
indeks
Referansetid
Indeks:
Slutten av halvåret
Basisperiode
Indeks:
2000
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prisindeksen er basert på data fra Husbanken. Måletidspunktet er det halvåret lånesøknaden er godkjent av Husbanken, i gjennomsnitt før eller ved byggestart. Tidsserien ble revidert i forbindelse med publiseringen av 1. halvår 2006.

Brukerveiledning for statistikkbanken