Til toppen
05814: Folkemengde, etter statsborgerskap (avslutta serie) 1910 - 1993
Sist endret
02.11.2005
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statsborgerskap
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 45 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statsborgerskap
Tyskland
Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske demokratiske republikken samlet 1960-1986.
India
India og Pakistan i 1950.
Uoppgitt
I 1960: 'Andre statsborgerskap.'

Brukerveiledning for statistikkbanken