Befolkning

Til toppen

05814: Folkemengde, etter statsborgerskap (avslutta serie) 1910 - 1993

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1910 , 1920 , 1930 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Norge , Utlandet i alt ,

Valgt 0 av totalt 45

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statsborgerskap

Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske demokratiske republikken samlet 1960-1986.

India

India og Pakistan i 1950.

Uoppgitt

I 1960: 'Andre statsborgerskap.'