Til toppen

05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1769 - 2021

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1769 , 1801 , 1825 ,

Valgt 1 av totalt 41

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
T.o.m 1990 gjelder tallene pr. 31. desember. Fra og med 1995 gjelder tallene pr. 1. januar.

Brukerveiledning for statistikkbanken