05813: Sivilstand og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1769 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

sivilstand Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 40 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
31.12. t.o.m. 1990, deretter 1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

T.o.m 1990 gjelder tallene pr. 31. desember. Fra og med 1995 gjelder tallene pr. 1. januar.

Brukerveiledning for statistikkbanken