Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

05812: Folkemengde, etter fødeland (avslutta serie) 1865 - 1993

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1865 , 1875 , 1890 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Norge , Utlandet i alt ,

Valgt 0 av totalt 45

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

fødeland

Danmark

Medregnet Færøyene og Island i 1865. Medregnet Færøyene i 1946.

Storbritannia og Nord-Irland

Medregnet Irland 1865-1910.

Tyskland

Medregnet Østerike 1865.

Østerrike

Østerike-Ungaren i 1975 og 1910.

India

India og Pakistan i 1950.

USA

Nord-Amerika i 1865.