Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05812: Folkemengde, etter fødeland (avslutta serie) 1865 - 1993

Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
02.11.2005 10:00
Personer:
personer
Personer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1865 , 1875 , 1890 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Norge , Utlandet i alt ,

Valgt 0 av totalt 45

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

fødeland

Danmark

Medregnet Færøyene og Island i 1865. Medregnet Færøyene i 1946.

Storbritannia og Nord-Irland

Medregnet Irland 1865-1910.

Tyskland

Medregnet Østerike 1865.

Østerrike

Østerike-Ungaren i 1975 og 1910.

India

India og Pakistan i 1950.

USA

Nord-Amerika i 1865.