Til toppen
05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1845 - 2020
Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
31.12. t.o.m. 1990, deretter 1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 44 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

T.o.m 1990 gjelder tallene pr. 31. desember. Fra og med 1995 gjelder tallene pr. 1. januar.
år
1845
Summen av aldersgrupper og summen av kjønn vil ikke stemme med totalsummen for årene 1845 og 1855.
1855
Summen av aldersgrupper og summen av kjønn vil ikke stemme med totalsummen for årene 1845 og 1855.

Brukerveiledning for statistikkbanken