05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1845 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
31.12. t.o.m. 1990, deretter 1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

T.o.m 1990 gjelder tallene pr. 31. desember. Fra og med 1995 gjelder tallene pr. 1. januar.
år
1845
Summen av aldersgrupper og summen av kjønn vil ikke stemme med totalsummen for årene 1845 og 1855.
1855
Summen av aldersgrupper og summen av kjønn vil ikke stemme med totalsummen for årene 1845 og 1855.

Brukerveiledning for statistikkbanken