Befolkning

Til toppen

05810: Aldersgrupper og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1845 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1845 , 1850 , 1855 ,

Valgt 1 av totalt 45

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
T.o.m 1990 gjelder tallene pr. 31. desember. Fra og med 1995 gjelder tallene pr. 1. januar.

år

1845

Summen av aldersgrupper og summen av kjønn vil ikke stemme med totalsummen for årene 1845 og 1855.

1855

Summen av aldersgrupper og summen av kjønn vil ikke stemme med totalsummen for årene 1845 og 1855.