Til toppen
05807: Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand (avslutta serie) 1801 - 1990
Sist endret
20.10.2005
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
personer
Referansetid
Folkemengde i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
kjønn
sivilstand
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
1855
Tallene omfatter ikke omstreifere og tatere.

Brukerveiledning for statistikkbanken