Til toppen

05807: Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand (avslutta serie) 1801 - 1990

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

alder

Må velges *


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
1855
Tallene omfatter ikke omstreifere og tatere.

Brukerveiledning for statistikkbanken