Befolkning

Til toppen

05807: Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand (avslutta serie) 1801 - 1990

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

1855

Tallene omfatter ikke omstreifere og tatere.