Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen

05782: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike treningsaktiviteter, etter kjønn og alder (prosent) 1997 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vært på joggetur , Drevet med langrenn eller gått på skitur , Drevet med svømming ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 2020 ble det benyttet webskjema for å samle inn tall for barn i alderen 6-15, mens før 2020 ble tall samlet inn med papirskjema. Dette kan ha betydning når man sammenlikner resultater fra ulike år.

trenings- og mosjonsaktivitet

Drevet med annen trening eller mosjon

Drevet med annen trening eller mosjon: De høye tallene i 2013 skyldes at det ikke ble stilt spørsmål om «raske turer» i 2013 og at denne aktiviteten derfor inkluderes i «annen trening eller mosjon».