Potet- og grovfôravlingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05771: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (tonn) (avslutta serie) 2000 - 2020

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
23.02.2021 08:00
Grønfôr- og silovekstar:
tonn
Ettårig raigras:
tonn
Grønfôrblandingar og kornvekster:
tonn
Fôrraps, fôrmargkål mv:
tonn
Høy:
tonn
Potet:
tonn
Grønfôr- og silovekstar:
1.1.-31.12.
Ettårig raigras:
1.1.-31.12.
Grønfôrblandingar og kornvekster:
1.1.-31.12.
Fôrraps, fôrmargkål mv:
1.1.-31.12.
Høy:
1.1.-31.12.
Potet:
1.1.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebelse tal.

statistikkvariabel

Høy

Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.