Til toppen
05753: Folkemengde, etter kjønn, ettårig alder og sivilstand (avslutta serie) 1950 - 1985
Sist endret
19.08.2009
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
kjønn
sivilstand
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 36 Valgte 1


Totalt 120 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alder per 1. januar. Tallene for de i de eldste aldersgruppene, 105 år og over er noe usikre

Brukerveiledning for statistikkbanken