Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05738: Giftermålsrater for enkemenn og enker, etter utvalgte aldersgrupper 1979 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 42

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 20-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bosatte i Norge. Beregnet per 1 000 middelfolkemengde enkemenn/enker. Middelfolkemengden er gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og slutten av året.

statistikkvariabel

Vigde per 1000 middelfolkemengde av enkemenn

Mannen bosatt i Norge.

Vigde per 1000 middelfolkemengde av enker

Kvinna busett i Noreg.