Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05738: Giftermålsrater for enkemenn og enker, etter utvalgte aldersgrupper 1979 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 41

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 20-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Bosatte i Norge.
Beregnet per 1 000 middelfolkemengde enkemenn/enker. Middelfolkemengden er gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og slutten av året.
statistikkvariabel
Vigde per 1000 middelfolkemengde av enkemenn
Mannen bosatt i Norge.
Vigde per 1000 middelfolkemengde av enker
Kvinna busett i Noreg.

Brukerveiledning for statistikkbanken