Ekteskap og skilsmisser

05737: Giftermålsrater for skilte menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper 1978 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.05.2019
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Vigde per 1000 av skilte menn:
rate per 1000
Vigde per 1000 av skilte kvinner:
rate per 1000
Referansetid
Vigde per 1000 av skilte menn:
31.12.
Vigde per 1000 av skilte kvinner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bosatte i Norge.
Beregnet per 1 000 middelfolkemengde skilte menn/kvinner. Middelfolkemengden er gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og slutten av året.
statistikkvariabel
Vigde per 1000 av skilte menn
Mannen bosatt i Norge
Vigde per 1000 av skilte kvinner
Kvinna busett i Noreg.

Brukerveiledning for statistikkbanken