Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05736: Giftermålsrater for førstegangsvigde menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper 1977 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 43

alder

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 15 år , 16 år , 17 år ,

Valgt 0 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Giftermålsrater for personer gift av samme kjønn er ikke med.
Beregnet per 1 000 middelfolkemengde ugifte menn/kvinner. Middelfolkemengden er gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og slutten av året.
statistikkvariabel
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte menn
Mannen bosatt i Norge.
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte kvinner
Kvinna busett i Noreg.

Brukerveiledning for statistikkbanken