Ekteskap og skilsmisser

05736: Giftermålsrater for førstegangsvigde menn og kvinner, etter utvalgte aldersgrupper 1977 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte menn:
rate per 1000
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte kvinner:
rate per 1000
Referansetid
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte menn:
31.12.
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte kvinner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Giftermålsrater for personer gift av samme kjønn er ikke med.
Beregnet per 1 000 middelfolkemengde ugifte menn/kvinner. Middelfolkemengden er gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og slutten av året.
statistikkvariabel
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte menn
Mannen bosatt i Norge.
Førstegangsvigde per 1000 av ikke tidligere gifte kvinner
Kvinna busett i Noreg.

Brukerveiledning for statistikkbanken