Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05719: Inngåtte ekteskap, etter tidligere sivilstand. Ekteskap mellom ulike kjønn 1979 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 42

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 1961-1985 gjelder inngåtte ekteskap der mannen er bosatt i Norge. Tall fra 1986- gjelder inngåtte ekteskap der både mannen og kvinnen er bosatt i Norge. Ektefellenes tidligere sivilstand omfatter ikke skilte og gjenlevende partnere. Partnerskapsloven er gjeldende fra 1993. Fra og med 1997 er det inngått et fåtall ekteskap per år der den ene av ektefellene var skilt eller gjenlevende partner. Tallet på inngåtte ekteskap av denne typen vil gå fram som en differanse mellom 'I alt kolonnen' og hver enkelt kolonne i tabellen.