Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05719: Inngåtte ekteskap, etter tidligere sivilstand. Ekteskap mellom ulike kjønn 1979 - 2022

Karstein Sørlien, Statistisk sentralbyrå
+47 47 70 16 35
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
15.05.2023 08:00
Ekteskap:
ekteskap
Ekteskap (prosent):
prosent
Ekteskap:
31.12.
Ekteskap (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 1961-1985 gjelder inngåtte ekteskap der mannen er bosatt i Norge. Tall fra 1986- gjelder inngåtte ekteskap der både mannen og kvinnen er bosatt i Norge. Ektefellenes tidligere sivilstand omfatter ikke skilte og gjenlevende partnere. Partnerskapsloven er gjeldende fra 1993. Fra og med 1997 er det inngått et fåtall ekteskap per år der den ene av ektefellene var skilt eller gjenlevende partner. Tallet på inngåtte ekteskap av denne typen vil gå fram som en differanse mellom 'I alt kolonnen' og hver enkelt kolonne i tabellen.