Ekteskap og skilsmisser

05719: Inngåtte ekteskap, etter tidligere sivilstand. Ekteskap mellom ulike kjønn 1979 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

mannens sivilstand Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kvinnens sivilstand Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 40 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.05.2019
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Ekteskap:
ekteskap
Ekteskap (prosent):
prosent
Referansetid
Ekteskap:
31.12.
Ekteskap (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1961-1985 gjelder inngåtte ekteskap der mannen er bosatt i Norge. Tall fra 1986- gjelder inngåtte ekteskap der både mannen og kvinnen er bosatt i Norge. Ektefellenes tidligere sivilstand omfatter ikke skilte og gjenlevende partnere. Partnerskapsloven er gjeldende fra 1993. Fra og med 1997 er det inngått et fåtall ekteskap per år der den ene av ektefellene var skilt eller gjenlevende partner. Tallet på inngåtte ekteskap av denne typen vil gå fram som en differanse mellom 'I alt kolonnen' og hver enkelt kolonne i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken