Ekteskap og skilsmisser

05710: Separasjoner, etter antall barn og ekteskapets varighet. Separasjoner mellom ulike kjønn 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

antall barn

Totalt 5 Valgte

Søk

ekteskapets varighet

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.05.2019
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Separasjoner:
separasjoner
Referansetid
Separasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fram til 2000 er opplysningar om talet på barn henta frå melding om separasjon som SSB fekk frå Det sentrale folkeregister (DSF). Frå 2001 er opplysningar om barn henta direkte frå eigne data som byggjer på opplysningar om foreldre/barn relasjonar frå Det sentrale folkeregister (DSF). For årene 2001-2007 er barn som har utvandret eller dødd før separasjon regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken