Ekteskap og skilsmisser

05708: Separasjonsrater for menn og kvinner, etter ulike aldersgrupper. Separasjoner mellom ulike kjønn 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Separasjonar per 1 000 gifte menn:
separasjonar per 1 000 gifte menn
Separasjonar per 1 000 gifte kvinner:
separasjonar per 1 000 gifte kvinner
Referansetid
Separasjonar per 1 000 gifte menn:
31.12.
Separasjonar per 1 000 gifte kvinner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Separasjonar per 1 000 gifte menn
Mannen bosatt i Norge
Separasjonar per 1 000 gifte kvinner
Kvinnen bosatt i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken