Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05707: Beregnet andel ekteskap som vil bli oppløst, forutsatt skilsmissemønster som i det enkelte år (prosent) 1960 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
ekteskapets varighet
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1960 , 1961 , 1962 ,

Valgt 1 av totalt 60

ekteskapets varighet

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Under forutsetning av at et kull gifte personer gjennomlever de varighetsavhengige skilsmisseratene vedkommende år, og at dødsfall og flyttinger fra/til utlandet ikke forekommer.

Brukerveiledning for statistikkbanken