Ekteskap og skilsmisser

05707: Beregnet andel ekteskap som vil bli oppløst, forutsatt skilsmissemønster som i det enkelte år (prosent) 1960 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

ekteskapets varighet Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Ekteskap som vil bli oppløst:
prosent
Referansetid
Ekteskap som vil bli oppløst:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Under forutsetning av at et kull gifte personer gjennomlever de varighetsavhengige skilsmisseratene vedkommende år, og at dødsfall og flyttinger fra/til utlandet ikke forekommer.

Brukerveiledning for statistikkbanken