Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05706: Skilsmisser, etter antall barn og antall år ekteskapet har vart. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1977 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 44

antall barn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

ekteskapets varighet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Under 2 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Felles barn under 18 år ved skilsmisse.

Brukerveiledning for statistikkbanken