Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05702: Skilsmisserater for menn og kvinner, etter ulike aldersgrupper. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1981 - 2023

Karstein Sørlien, Statistisk sentralbyrå
+47 47 70 16 35
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
06.05.2024 08:00
Skilsmisser per 1000 gifte og separerte menn:
per 1000
Skilsmisser per 1 000 gifte og separerte kvinner:
per 1000
Skilsmisser per 1000 gifte og separerte menn:
31.12.
Skilsmisser per 1 000 gifte og separerte kvinner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1981 , 1982 , 1983 ,

Valgt 1 av totalt 43

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 15-19 år , 20-24 år ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Skilsmisser per 1000 gifte og separerte menn

Mannen bosatt i Norge

Skilsmisser per 1 000 gifte og separerte kvinner

Kvinnen bosatt i Norge.