Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05698: Inngåtte ekteskap, etter giftermålets nummer for brudgommen/bruden. Ekteskap mellom ulike kjønn 1987 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987 , 1988 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 34

giftermålsnummer

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ekteskap der brudgommen/bruden var bosatt i Norge. Differansen mellom vigde menn og vigde kvinner skyldes over-/underskudd av bruder der brudgommen var bosatt i utlandet ved vigselen.

Brukerveiledning for statistikkbanken