Ekteskap og skilsmisser

05698: Inngåtte ekteskap, etter giftermålets nummer for brudgommen/bruden. Ekteskap mellom ulike kjønn 1987 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

giftermålsnummer Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.05.2019
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Brudgommens giftermålsnummer:
vigsler
Brudens giftermålsnummer:
vigsler
Referansetid
Brudgommens giftermålsnummer:
31.12.
Brudens giftermålsnummer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ekteskap der brudgommen/bruden var bosatt i Norge. Differansen mellom vigde menn og vigde kvinner skyldes over-/underskudd av bruder der brudgommen var bosatt i utlandet ved vigselen.

Brukerveiledning for statistikkbanken