Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

05693: Skilsmisser, etter tallet på felles barn uansett alder. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1952 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1952 , 1953 , 1954 ,

Valgt 1 av totalt 69

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For åra 1971-1985 gjelder antall skilsmisser der minst en av partene er bosatt i Norge. Fra 1986 gjelder antall skilsmisser der mannen var bosatt i Norge når skilsmissen ble innvilge. Felles barn ved skilsmisse. Fram til 2000 er opplysningar om talet på barn henta frå melding om skilsmisse som SSB fekk frå Det sentrale folkeregister (DSF). Frå 2001 er opplysningar om barn henta direkte frå eigne data som byggjer på opplysningar om foreldre/barn relasjonar frå Det sentrale folkeregister (DSF). For årene 2001-2007 er barn som har utvandret eller dødd før skilsmissen regnet med.