Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

05684: Fylkeskommuner som forventer å ta ut gevinsten ved innføring av nye IT-systemer på ulike områder (prosent) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.07.2005
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Reduserte eksterne kostnader:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
Overføring av ressurser fra adm til tjenesteyting:
prosent
Økt kvalitet på tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Referansetid
Reduserte eksterne kostnader:
31.12.
Redusert bemanning:
31.12.
Overføring av ressurser fra adm til tjenesteyting:
31.12.
Økt kvalitet på tjenester:
31.12.
Bedre beslutningsgrunnlag:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken