Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

05681: Ulike barrierers innvirkning på fylkeskommunenes elektroniske forvaltning, etter barrierens betydning (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.07.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
prosent
IKT-utgifter høyere enn forventet:
prosent
Mangel på felles offentlige IKT-løsninger og IKT-infrastruktur:
prosent
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med mer elektronisk forvaltning:
prosent
Mangel på felles standarder for datautveksling:
prosent
Mangel på politisk vilje eller klare mål:
prosent
Manglende viten om implementering i fylkeskommunen:
prosent
Mangel på engasjement hos ledelsen:
prosent
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
prosent
Manglende utbytte for fylkeskommuner:
prosent
Mangel på kvalifiserte leverandører:
prosent
Intern motstand blant medarbeidere mot bruk av IT:
prosent
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
prosent
Referansetid
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
31.12.
IKT-utgifter høyere enn forventet:
31.12.
Mangel på felles offentlige IKT-løsninger og IKT-infrastruktur:
31.12.
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med mer elektronisk forvaltning:
31.12.
Mangel på felles standarder for datautveksling:
31.12.
Mangel på politisk vilje eller klare mål:
31.12.
Manglende viten om implementering i fylkeskommunen:
31.12.
Mangel på engasjement hos ledelsen:
31.12.
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
31.12.
Manglende utbytte for fylkeskommuner:
31.12.
Mangel på kvalifiserte leverandører:
31.12.
Intern motstand blant medarbeidere mot bruk av IT:
31.12.
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken