Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

05674: Kapitalavkastningsgrunnlag, utgående verdi (kr i gjennomsnitt) (avslutta serie) 2003

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Saldogruppe A: Kontormaskiner , Saldogruppe B: Ervervet forretningsverdi , Saldogruppe C: Vogntog, lastebiler ,

Valgt 1 av totalt 16

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

hovedinntektens art


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er hentet fra skjema for beregning av personinntekt. Omfatter kun enkeltpersonsforetak.

Brukerveiledning for statistikkbanken