Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05646: Foretak med beslutningsansvar som deltok i undersøkelsen IKT Staten (avslutta serie) 2004

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

deltaker

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. DET NORSKE RADIUMHOSPITAL HF , SØRLANDET SYKEHUS HF , SYKEHUSET I VESTFOLD HF ,

Valgt 0 av totalt 376

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken