Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05628: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Saldogruppe som prosent av total saldo, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2002 - 2005

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
27.04.2007 10:00
Kontormaskiner:
prosent
Ervervet forretningsverdi:
prosent
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
prosent
Skip, fly og helikopter:
prosent
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
prosent
Kontormaskiner:
31.12.
Ervervet forretningsverdi:
31.12.
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
31.12.
Skip, fly og helikopter:
31.12.
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnlaget for beregningen er gjennomsnittet av næringens saldo pr. 1.1. og 31.12. Andre næringer inkluderer: Jordbruk, skogbruk og fiske, produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnett, damp- og varmtvannsforsyning, oppsamling, rensing og distribusjon av vann, samt foretak med uoppgitt næringskode.