Selskapers inntekter og fradrag

05628: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Saldogruppe som prosent av total saldo, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2002 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2007
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Kontormaskiner:
prosent
Ervervet forretningsverdi:
prosent
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
prosent
Skip, fly og helikopter:
prosent
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
prosent
Referansetid
Kontormaskiner:
31.12.
Ervervet forretningsverdi:
31.12.
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
31.12.
Skip, fly og helikopter:
31.12.
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnlaget for beregningen er gjennomsnittet av næringens saldo pr. 1.1. og 31.12.
Andre næringer inkluderer: Jordbruk, skogbruk og fiske, produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnett, damp- og varmtvannsforsyning, oppsamling, rensing og distribusjon av vann, samt foretak med uoppgitt næringskode.

Brukerveiledning for statistikkbanken