Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05623: Beregnet kapitalavkastningsgrunnlag for aksjeselskaper (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2004

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
21.07.2010 10:00
Kontormaskiner:
mill. kr
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
mill. kr
Ervervet forretningsverdi:
mill. kr
Skip, fly og helikopter:
mill. kr
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
mill. kr
Driftsmidler som avskrives lineært/ikke avskrivbare driftsmidler/andre immaterielle rettigheter:
mill. kr
Varer/varer under tilvirkning:
mill. kr
Kundefordringer:
mill. kr
Leverandørgjeld/forskudd fra kunder:
mill. kr
Sum beregnet kapitalavkastningsgrunnlag:
mill. kr
Antall oppgaver i utvalget:
oppgaver
Kontormaskiner:
Periodesum
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
Periodesum
Ervervet forretningsverdi:
Periodesum
Skip, fly og helikopter:
Periodesum
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
Periodesum
Driftsmidler som avskrives lineært/ikke avskrivbare driftsmidler/andre immaterielle rettigheter:
Periodesum
Varer/varer under tilvirkning:
Periodesum
Kundefordringer:
Periodesum
Leverandørgjeld/forskudd fra kunder:
Periodesum
Sum beregnet kapitalavkastningsgrunnlag:
Periodesum
Antall oppgaver i utvalget:
Periodesum
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kontormaskiner , Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende , Ervervet forretningsverdi ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000