Selskapers inntekter og fradrag

05623: Beregnet kapitalavkastningsgrunnlag for aksjeselskaper (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

inngående/utgående Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.07.2010
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Kontormaskiner:
mill. kr
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
mill. kr
Ervervet forretningsverdi:
mill. kr
Skip, fly og helikopter:
mill. kr
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
mill. kr
Driftsmidler som avskrives lineært/ikke avskrivbare driftsmidler/andre immaterielle rettigheter:
mill. kr
Varer/varer under tilvirkning:
mill. kr
Kundefordringer:
mill. kr
Leverandørgjeld/forskudd fra kunder:
mill. kr
Sum beregnet kapitalavkastningsgrunnlag:
mill. kr
Antall oppgaver i utvalget:
oppgaver
Referansetid
Kontormaskiner:
Periodesum
Vogntog, lastebiler, personbiler og lignende:
Periodesum
Ervervet forretningsverdi:
Periodesum
Skip, fly og helikopter:
Periodesum
Forretningsbygg, bygg og anlegg mv:
Periodesum
Driftsmidler som avskrives lineært/ikke avskrivbare driftsmidler/andre immaterielle rettigheter:
Periodesum
Varer/varer under tilvirkning:
Periodesum
Kundefordringer:
Periodesum
Leverandørgjeld/forskudd fra kunder:
Periodesum
Sum beregnet kapitalavkastningsgrunnlag:
Periodesum
Antall oppgaver i utvalget:
Periodesum
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken