Til toppen

05607: Gjennomsnittlig, median og kvartil månedsfortjeneste for heltidsansatte, etter næringshovedområde (SN2002) og kjønn (avslutta serie) 1997 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

næring (SN2002)

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Næringer totalt , Fiskeoppdrett , Olje- og gassutvinning og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, provisjon etc., ikke medregnet overtidsgodtgjørelse. Standard for næringsgruppering. Staten eksklusive sykehustjenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken