Selskapers inntekter og fradrag

05604: Beregning av personinntekt for aktive eiere i aksjeselskaper (avslutta serie) 2001 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2006
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Tillegg for kapitalkostnader (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for kapitalinntekter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for kapitalavkastning (mill. kr):
mill. kr
Lønnsfradrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for benyttet fremførbar personinntekt (mill. kr):
mill. kr
Beregnet personinntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv beregnet personinntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ beregnet personninntekt (mill. kr):
mill. kr
Antall oppgaver i utvalget:
oppgaver
Referansetid
Næringsinntekt (mill. kr):
31.12.
Tillegg for kapitalkostnader (mill. kr):
31.12.
Fradrag for kapitalinntekter (mill. kr):
31.12.
Fradrag for kapitalavkastning (mill. kr):
31.12.
Lønnsfradrag (mill. kr):
31.12.
Fradrag for benyttet fremførbar personinntekt (mill. kr):
31.12.
Beregnet personinntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv beregnet personinntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ beregnet personninntekt (mill. kr):
31.12.
Antall oppgaver i utvalget:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken