Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

05604: Beregning av personinntekt for aktive eiere i aksjeselskaper (avslutta serie) 2001 - 2004

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Næringsinntekt (mill. kr) , Tillegg for kapitalkostnader (mill. kr) , Fradrag for kapitalinntekter (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken