Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05604: Beregning av personinntekt for aktive eiere i aksjeselskaper (avslutta serie) 2001 - 2004

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
29.06.2006 10:00
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Tillegg for kapitalkostnader (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for kapitalinntekter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for kapitalavkastning (mill. kr):
mill. kr
Lønnsfradrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for benyttet fremførbar personinntekt (mill. kr):
mill. kr
Beregnet personinntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv beregnet personinntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ beregnet personninntekt (mill. kr):
mill. kr
Antall oppgaver i utvalget:
oppgaver
Næringsinntekt (mill. kr):
31.12.
Tillegg for kapitalkostnader (mill. kr):
31.12.
Fradrag for kapitalinntekter (mill. kr):
31.12.
Fradrag for kapitalavkastning (mill. kr):
31.12.
Lønnsfradrag (mill. kr):
31.12.
Fradrag for benyttet fremførbar personinntekt (mill. kr):
31.12.
Beregnet personinntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv beregnet personinntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ beregnet personninntekt (mill. kr):
31.12.
Antall oppgaver i utvalget:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Næringsinntekt (mill. kr) , Tillegg for kapitalkostnader (mill. kr) , Fradrag for kapitalinntekter (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000