Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
05561: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere, etter utvalgte land. Beregnede tall 1999 - 2019
Sist endret
26.04.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede utenlandske statsborgere:
personer
Referansetid
Stemmeberettigede utenlandske statsborgere:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
statsborgerskap
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 268 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken