05532: Enkeltfødsler og flerfødsler 1946 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 74 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Fødsler i alt:
fødsler
Enkeltfødsler:
fødsler
Tvillingfødsler:
fødsler
Trillingfødsel og over:
fødsler
Flerfødsler per 1 000 fødsler:
per 1 000 fødsler
Referansetid
Fødsler i alt:
31.12.
Enkeltfødsler:
31.12.
Tvillingfødsler:
31.12.
Trillingfødsel og over:
31.12.
Flerfødsler per 1 000 fødsler:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.

Brukerveiledning for statistikkbanken