Fødte

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05532: Enkeltfødsler og flerfødsler 1946 - 2023

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Linn Krokedal, Statistisk sentralbyrå
+47 95479747
13.03.2024 08:00
Fødsler i alt:
fødsler
Enkeltfødsler:
fødsler
Tvillingfødsler:
fødsler
Trillingfødsel og over:
fødsler
Flerfødsler per 1000 fødsler:
per 1000
Fødsler i alt:
31.12.
Enkeltfødsler:
31.12.
Tvillingfødsler:
31.12.
Trillingfødsel og over:
31.12.
Flerfødsler per 1000 fødsler:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1946 , 1947 , 1948 ,

Valgt 1 av totalt 78

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.