Til toppen

05532: Enkeltfødsler og flerfødsler 1946 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1946 , 1947 , 1948 ,

Valgt 1 av totalt 75

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.

Brukerveiledning for statistikkbanken