05531: Levendefødte, etter måned 1966 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Levendefødte, indeks:
indeks
Levendefødte, absolutte tall:
personer
Referansetid
Levendefødte, indeks:
31.12.
Levendefødte, absolutte tall:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Levendefødte, indeks
Indeksen tar hensyn til at antall dager per måned varierer.

Brukerveiledning for statistikkbanken