Til toppen

05531: Levendefødte, etter måned 1966 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1966 , 1967 , 1968 ,

Valgt 1 av totalt 55

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. januar , februar , mars ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Levendefødte, indeks

Indeksen tar hensyn til at antall dager per måned varierer.

Brukerveiledning for statistikkbanken