Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

05503: Boligstørrelse for husholdninger, etter eierform (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
størrelse på bolig
Må velges *
eierform

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

størrelse på bolig

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 rom , 2 rom , 3 rom ,

Valgt 0 av totalt 15

eierform


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken