Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
05480: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall. Utvalgte land 1999 - 2019
Sist endret
26.04.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
personer
Referansetid
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
landbakgrunn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 268 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre.
Eget, mors eller fars fødeland.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken