Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

05480: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall. Utvalgte land 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 268 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
personer
Referansetid
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre.
Eget, mors eller fars fødeland.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken