05479: Hovedtall for drift, investering og finansiering (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2005
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsinntekter i alt:
mill. kr
Brutto driftsutgifter i alt:
mill. kr
Brutto driftsresultat:
mill. kr
Netto renter og avdrag:
mill. kr
Netto driftsresultat:
mill. kr
Brutto investeringsutgifter i alt:
mill. kr
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv:
mill. kr
Overskudd før lån og avsetninger:
mill. kr
Bruk av lån (netto):
mill. kr
Intern finansiering:
mill. kr
Referansetid
Brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsresultat:
1.1
Netto renter og avdrag:
1.1
Netto driftsresultat:
1.1
Brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv:
1.1
Overskudd før lån og avsetninger:
1.1
Bruk av lån (netto):
1.1
Intern finansiering:
1.1
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2004 er beregnet på grunnlag av de kommunene som har rapportert til KOSTRA, mars 2004. Endelige tall for 2001, 2002, 2003 og foreløpige tall for 2004.

Brukerveiledning for statistikkbanken