Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05479: Hovedtall for drift, investering og finansiering (mill. kr) (avslutta serie) 2001 - 2004

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
29.03.2005 10:00
Brutto driftsinntekter i alt:
mill. kr
Brutto driftsutgifter i alt:
mill. kr
Brutto driftsresultat:
mill. kr
Netto renter og avdrag:
mill. kr
Netto driftsresultat:
mill. kr
Brutto investeringsutgifter i alt:
mill. kr
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv:
mill. kr
Overskudd før lån og avsetninger:
mill. kr
Bruk av lån (netto):
mill. kr
Intern finansiering:
mill. kr
Brutto driftsinntekter i alt:
1.1
Brutto driftsutgifter i alt:
1.1
Brutto driftsresultat:
1.1
Netto renter og avdrag:
1.1
Netto driftsresultat:
1.1
Brutto investeringsutgifter i alt:
1.1
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv:
1.1
Overskudd før lån og avsetninger:
1.1
Bruk av lån (netto):
1.1
Intern finansiering:
1.1
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsinntekter i alt , Brutto driftsutgifter i alt , Brutto driftsresultat ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2004 er beregnet på grunnlag av de kommunene som har rapportert til KOSTRA, mars 2004. Endelige tall for 2001, 2002, 2003 og foreløpige tall for 2004.