Flyttinger

Til toppen

05476: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap 2003 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett- og to-tall på innvandringer og utvandringer er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.

statsborgerskap

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro