Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

Til toppen

05452: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (avslutta serie) 1960 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken