Boforhold, levekårsundersøkelsen

05428: Husholdninger, etter boligøkonomi og bostedsstrøk (kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

boligøkonomi Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.07.2008
Kontakt
Signe Vrålstad, Statistisk sentralbyrå
+47 45 25 42 62
vrs@ssb.no

Måleenhet
Boutgifter:
kr
Referansetid
Boutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken