Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05398: Skogareal, planta eller tilsådd, etter storleiksklasser (avslutta serie) 1999 - 2003

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
storleiksklasse
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

storleiksklasse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken