Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05398: Skogareal, planta eller tilsådd, etter storleiksklasser (avslutta serie) 1999 - 2003

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
29.06.2005 10:00
Eigedomar med planting eller tilsåing:
eigedomar
Prosent av skogeigedomar i alt:
prosent
Areal planta eller tilsådd (dekar):
dekar
Areal planta eller tilsådd av skogeigar eller ulønt familemedlem (prosent):
dekar
Areal planta eller tilsådd av lønt arbeidhjelp (prosent):
dekar
Areal planta eller tilsådd av entreprenør (prosent):
dekar
Eigedomar med planting eller tilsåing:
01.01.-31.12.
Prosent av skogeigedomar i alt:
01.01.-31.12.
Areal planta eller tilsådd (dekar):
01.01.-31.12.
Areal planta eller tilsådd av skogeigar eller ulønt familemedlem (prosent):
01.01.-31.12.
Areal planta eller tilsådd av lønt arbeidhjelp (prosent):
01.01.-31.12.
Areal planta eller tilsådd av entreprenør (prosent):
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.