05394: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap 1958 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.04.2018
Kontakt
Adrian Haugen Ordemann, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 342
dri@ssb.no

Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
kie@ssb.no

Måleenhet
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Referansetid
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For 1960 og 1970 er tallene for utvandring for høye.

Brukerveiledning for statistikkbanken