Flyttinger

Til toppen

05394: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap 1958 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1958 , 1959 , 1960 ,

Valgt 1 av totalt 63

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 1960 og 1970 er tallene for utvandring for høye.