Til toppen

05394: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap 1958 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1958 , 1959 , 1960 ,

Valgt 1 av totalt 63

statsborgerskap


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 1960 og 1970 er tallene for utvandring for høye.

Brukerveiledning for statistikkbanken